Ochrana osobných údajov

          Prevádzkovateľ internetového obchodu  simexagro.sk,  uchováva  a  spracúva  osobné  údaje  v  súlade  s  Nariadením  Europskeho  parlamentu  a  Rady  č.2016/67 zo dňa 27. 04. 2016 o  ochrane osobných údajov a pri spracúvaní  týchto údajov a o voľnom pohybe týchto informácií v spojení so zákonom č.18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa  25. 05. 2018 . Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky a posielaním informačných e-mailov obchodu simexagro, spol. s r.o. (akcie, novinky,...).